KBH SDG NETVÆRK

KBH SDG NETVÆRK er en samling af lokale civilsamfundsorganisationer, der med verdensmålene som omdrejningspunkt, kæmper for et bæredygtigt København.

Vi står bag en fælles rapport om verdensmålene og bruger målene som springbræt til at fremme dialogen med beslutningstagere og andre, i håbet om at sikre en storby i social, økonomisk og  miljømæssig balance.

ESPD har bidraget  til rapporten omkring verdensmål 5 og fortsætter med at kæmpe for ligestilling i København.

HVAD ER FN’S VERDENSMÅL
FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING?

Verden står i dag overfor mange store udfordringer. Blandt dem er miljøforurening, klimaforandringer og naturkatastrofer, men også fødevareusikkerhed, fattigdom og ulighed mellem mennesker, på baggrund af køn, seksualitet og etnicitet.

Derfor blev der vedtaget 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (UN’s Sustainable Development Goals (SDG)) på FN topmødet d. 25. september 2015.

Målene afspejler en ambitiøs udviklingsdagsorden, der skal vise os vejen til en mere bæredygtig udvikling, for både mennesker og for vores planet.

Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle. Alle lande har deres egne udfordringer og det er derfor nødvendigt at vi løser udfordringerne i fællesskab.

Noget af det centrale i dagsordenen er at verdensmålene indebærer social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, og forsikringen om at no one will be left behind.

Målene trådte i kraft 1. januar 2016.

baggrunden for

KBH SDG NETVÆRK

Københavns Kommune vedtog i oktober 2017 en handlingsplan for implementering af FN’s 17 verdensmål i København. Det var den første kommune, der tog initiativ til at få verdensmålene implementeret lokalt.

Men som svar på en utilstrækkelig inddragelse af det lokale civilsamfund i udarbejdelse af handlingsplanen, tog FN-forbundet København i sommeren 2018 kontakt til en række mindre organisationer forankret i København. Formålet var at udarbejde en fælles skyggerapport på Københavns Kommunes handlingsplan. Hver af de de 17 lokale organisationer har fokuseret på et relevant verdensmål og givet deres anbefalinger  til, hvordan der på lokalt plan, kan sikres bedst mulig implementering af Verdensmålene.

Herefter blev KBH SDG NETVÆRK etableret med det formål, at vi, med udgangspunkt i verdensmålene, fortsat arbejder sammen for en mere bæredygtig by i social, økonomisk og miljømæssig balance. Vores mål er bla. at sikre sammenhæng og overensstemmelse med verdensmålene i kommunens arbejde. Vi arbejder fortsat på at få målene implementeret i København.