Kønsbaseret vold

Drab på og vold mod kvinder, skal have langt større prioritet på den politiske dagsorden. Der skal tilføres langt flere ressourcer til forebyggelse – og der skal handling bag, når politikerne udtaler, at det selvfølgelig skal tages alvorligt.

Hvert år bliver cirka 12 kvinder dræbt af deres (eks)partner, 38.000 kvinder bliver udsat for fysisk partnervold, og omkring 70.000 kvinder bliver udsat for psykisk partnervold. Tallene har ikke ændret sig de seneste år og selvom drabstallene i Danmark generelt er faldende, gælder det ikke (eks)partnerdrab på kvinder. 

Forskning offentliggjort sommeren 2019 viser, at partnerdrab på kvinder udgør den største kategori af drab i Danmark – 300 ud af 536 kvinder er i de sidste 25 år blevet dræbt af deres partner eller ekspartner.

 

I anledningen af den Internationale Dag for Forebyggelse af Vold mod Kvinder d. 25. november 2019, var ESPD arrangør af en ‘Sit Down’ aktion på Hovedbanegården i Kbh. og på Banegården i Aarhus. 

Aktionen foregik i solidaritet med de mange kvinder, der er dræbt de seneste år og i sympati med deres pårørende. Vi håber aktionen er med til at skabe fokus på området.

HvAD LIGGER BAG drabet?

Drab på kvindelige (eks)partnere sker sjældent som et udslag af sindssyge eller stress, som medierne ofte angiver som “årsag”. Drabene begås på baggrund af følelser, som vi alle kan genkende, men som ikke får os til at slå ihjel. Flere undersøgelser viser, at der ofte ses et mønster forud for drabet, hvor gerningsmanden gentagende gange har truet, udøvet psykisk og/eller fysisk vold og/eller stalket kvinden. Et mønster, der handler om magtudøvelse og manglende evne til at håndtere kontroltab eller nederlag. Offeret har også ofte fortalt sin omgangskreds, at hun følte sig truet. 

Der er viden fra forskning om stadier før (eks)partnerdrab som kan bruges til at lave en risikovurdering fra systemet, og det er vigtigt at ofre for vold kan hjælpes bedre end de bliver i dag.

» Alle former for vold mod alle kvinder og piger i de offentlige og private rum skal elimineres, herunder menneskehandel og seksuel og andre former for udnyttelse. «

FN’s verdensmål 5, delmål 5.2

Hvad kan du gøre?

Tal med dine nærmeste om at være opmærksom ved tegn på partnervold. Desværre er det ofte ikke synligt, men lad mistanken komme et evt. offer til gode og stol altid på den, der betror sig.

Hvis du hører noget hos naboen, der lyder som vold eller er du i tvivl, så bank på døren, spørg om du kan hjælpe, ring evt. forud til politiet – du kan redde liv ved at afbryde vold.

Meld det til politiet, hvis du hører nogen, der kan være udsat for partnervold og du ikke selv vil involveres.
Meld det altid til politiet og/eller kommunen, hvis der er børn involveret.

Tilbyd din hjælp, hvis nogen fortæller dig, eller du tror nogen kan være udsat for partnervold.
Pres dine valgte politikere til at afsætte flere ressourcer til politi og krisecentre og anden rådgivning og hjælp til voldsramte.

 

Er du udsat for vold, kan du Finde hjælp HER

Vil du se forskningen om ‘de 8 stadier før drab på en (eks)partner’, kan den læses her

D. 1. april 2020, lancerede lev uden vold kampagnen De 5 kærlighedssprog.

Skærmbillede 2020-04-01 kl. 20.47.55

Formålet med kampagnen er at sætte fokus på partnervold,
for at hjælpe flere til at række tidligt ud efter hjælp. De skriver:

Den primære målgruppe er kvinder og mænd i alderen 25-45 år, der oplever vold i et parforhold.
Både hvis man er udsat for vold eller udøver vold. Kampagnen lanceres onsdag den 1. april 2020 og løber ca. 5 uger frem.
Et parforhold starter med en kærlighedsrelation. Og selvom der er vold, kan der også være kærlige øjeblikke. Voldelige handlinger i et parforhold starter ofte i det små og udvikler sig gradvist. Det betyder, at volden normaliseres og kan blive en del af måden at være sammen på.

Den 1. april 2020 er årsdagen for kriminaliseringen af psykisk vold i Danmark. De seneste tal viser, at det har været 182 anmeldelser og 53 sigtelser af psykisk vold på landsplan. Kriminaliseringen sender et klart signal om, at vi som samfund ikke accepterer denne form for vold. Men vi skal stadig gøre mere, inden den psykiske vold bliver strafbar eller udvikler sig til seksuel vold eller fysisk vold – og i værste instans ender i drab.

Samtidig står vi i en helt særlig krisesituation i Danmark lige nu, som rammer voldsudsatte kvinder, mænd og børn. Coronakrisen øger risikoen for, at der opstår vold i hjemmet og at volden eskalerer. Efter Danmark lukkede ned, har Lev Uden Volds hotline fået dobbelt så mange opkald pr.døgn om ledige krisecenterpladser i forhold til resten af 2020. Det har resulteret i, at regeringen og øvrige partier nu opretter flere midlertidige nødpladser. Vi er glade for, at vores samfund reagerer hurtigt og effektivt i denne nødsituation.

Men udviklingen understreger også, hvor ekstremt vigtigt det er, at vi som samfund tager partnervold alvorligt, og at vi skal hjælpe kvinder og mænd med vold tæt på livet til at række ud tidligt, før volden eskalerer. Med kampagnen ønsker vi at sætte fokus på den første erkendelse af volden, og hvor kompleks vold i et parforhold kan være for at hjælpe flere til at række ud til Lev Uden Volds nationale hotline
på tlf. 1888.

Coronakrisen har vendt op og ned på mange ting, men der er stadig hjælp at hente, når man ringer til Lev Uden Volds hotline – vi lytter, rådgiver og vejleder om vold i nære relationer, ligesom vi bygger bro til de øvrige tilbud på området.