Retningslinjer til medier i sager om kønnet vold

Fra Everyday Sexism Project Danmark startede, er vi jævnligt blevet kontaktet af medierne og spurgt, om vi kan finde cases til dem, og/eller om vi selv ville være villige til at stille op til artikler og indslag, der handler om kønnet vold. Det gør vi ofte og gerne, ligesom vi hjælper med at finde cases, som vi dernæst forbereder på, hvordan det kan være at stille sig frem. I den tid vi har været aktive, har vi imidlertid oplevet, at det ikke er alle medier, der er lige gode til at håndtere sager med personer, som har været ofre for krænkelser og overgreb. Det er heller ikke alle medier, der er opmærksomme på, hvad der forårsager kønnet vold, eller hvordan deres egen sprogbrug påvirker måden vores samfund generelt behandler og betragter ofre på. Endelig gør den omsiggribende brug af sociale medier det endnu vigtigere at være opmærksom på, hvordan kommentarspor kan være med til at udbrede fx skadelige myter om kønnet vold.

Retningslinjerne er inspirerede af både internationalt materiale og de mange, som kontakter ESPD, fordi de følger mediernes dækning af emnet og kommentarsporene på sociale medier. Retningslinjerne er skrevet for at give medier og journalister konkrete råd og vejledning i dækning af et emne, der bl.a. med #Metoo har fået en mere fremtrædende rolle de senere år, og ikke altid er nemt at sætte sig ind i. 

Kontakt os endelig, hvis du som medie eller journalist har spørgsmål eller kommentarer til retningslinjerne. De vil løbende blive opdateret.

Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde med LotTe Rosdahl, som er forfatter og journalist og udvikler af metoden Inkluderende Journalistik. 

I 2020 udgav hun en bog om metoden.