HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP?

ESPD har udarbejdet en liste over steder, hvor du eller dine nærmeste kan få hjælp. Er du, eller en der er tæt på dig, udsat for vold, overgreb, voldtægt, stalking eller lignende, kan man henvende sig hos nedenstående organistationer og centre.

Hjælp til PERSONER udsat for voldtægtsforsøg, VOLDTÆGT eller Andre seksualiserede overgreb

AKUT Hjælp fra regionshospitalerne:

Center for Voldtægtofre, Aalborg Universitetshospital – er et tværfagligt center, der tilbyder behandling til personer, der har været udsat for en voldtægt eller forsøg på voldtægt. Kontakt aalborguh.rn.dk

Center for Voldtægtsofre, Regionshospitalet Herning tilbyder hjælp efter et seksuelt overgreb, voldtægt eller voldtægtsforsøg. – Kontakt vest.rm.dk

Center for Voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital kan hjælpe dig, hvis du har været udsat for en voldtægt, voldtægtsforsøg eller et andet seksualiseret overgreb. – Kontakt voldtaegt.dk

Center for Voldtægtofre, Kolding Sygehus, modtager unge piger/drenge og voksne kvinder/mænd, der har været udsat for seksualiseret vold. Seksualiseret vold betyder, at man har været tvunget til, eller forsøgt tvunget til, ufrivillig sex under vold eller trusler om vold. – Kontakt sygehuslillebaelt.dk

Center for Voldtægtofre, Odense Universitetshospital ,tilbyder hjælp til både unge og ældre, kvinder og mænd, der har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg –Kontakt regionsyddanmark.dk

Center for Voldtægtofre, Nykøbing F. Hvis du har været udsat for voldtægt eller et seksuelt overgreb, kan du få hjælp på et af de to centre i Region Sjælland på Nykøbing F. Sygehus og Holbæk Sygehus. – Kontakt regionsjaelland.dk

Center for Voldtægtofre, Holbæk Sygehus. Hvis du har været udsat for voldtægt eller et seksuelt overgreb, kan du få hjælp på et af de to centre i Region Sjælland på Nykøbing F. Sygehus og Holbæk Sygehus. – Kontakt regionsjaelland.dk

Center for voldtægtsofre, Nordsjællands Hospital, Hillerød. På Klinik for Voldtægtsofre kan du få gratis hjælp, hvis du har været udsat for voldtægt, voldtægtsforsøg eller seksuelt overgreb. Kontakt nordsjaellandshospital.dk

Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet tager sig af børn, unge og voksne i Region Hovedstaden, der har været udsat for et seksuelt overgreb.  – Kontakt rigshospitalet.dk 

 

Hjælp fra Andre organisationer:

Joan Søstrene rådgiver kvinder, som har været udsat for vold, voldtægt, incest eller seksuel chikane. – Kontakt joan-soestrene.dk 

Landsorganisationen mod Seksuelle Overgreb (LMSO), hjælper personer udsat for seksuelle overgreb. Der findes 19 medlemscentre over hele landet, og de har også en hotline telefon.  – kontakt lmso.dk

SÆRLigt for voksne, der har været udsat for overgreb i barndommen:

Kvisten er en organisation, der laver frivilligt socialt arbejde for personer, der har været udsat for seksuelle overgreb. De tilbyder behandling til voksne over 18 år, hvor overgrebet har fundet sted inden det fyldte 18 år. – Kontakt kvistene.dk 

Center for Seksuelt Misbrugte (CSM) tilbyder rådgivning, socialrådgivning og psykologbehandling, for personer over 18 år, der har været udsat for incest eller andre seksualiserede overgreb i barndommen. – Kontakt CSM-Danmark.dk 

Hjælp til PERSONER, udsat for vold

Hjælp Voldsofre arbejder for at hjælpe udsatte for vold. Er du offer for vold eller pårørende til et offer – Kontakt voldsofre.dk 

Lev Uden Vold er et Videnscenter, der arbejder for at sikre mere og bedre hjælp til mennesker, der oplever vold i nære relationer. De tilbyder hjælp og rådgivning. – Kontakt levudenvold.dk

Krisecentre:

Se liste over kvindekrisecentre HER

Se liste over mandekrisecentre HER

Hjælp til PERSONER udsat for en voldsom hændelse

Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. – Kontakt offeraadgivning.dk

Tegn Ud af Volden hjælper kvinder med hørenedsættelse, der taler tegnsprog – Kontakt Tegn Ud af Volden

Hjælp til stalkingramte

Dansk Stalking Center tilbyder hjælp til personer udsat for stalking og digital stalking, samt for stalkere. – Kontakt danskstalkingcenter.dk

Hjælp til ofre for digitale krænkelser

Er du under 18 år, og har fået delt billeder/video uden dit samtykke, kan du få hjælp hos Red Barnet. – Kontakt redbarnet.dk
Er du over 18 år, og er eller har været udsat for digitale billedkrænkelser, kan du får hjælp hos Dansk Kvindesamfunds tilbud StopChikane. – Kontakt danskkvindesamfund.dk

Ønsker du at anmelde en digital krænkelse, herunder ‘dick pics’ kan du gøre det online HER